przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
92303 odwiedzin

RODO - ochrona danych osobowych

A A A

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

       1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Sochaczewie Aleja 600-lecia 90.

      2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),

      3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie dziennej pomocy osobom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym, które wymagają częściowej opieki i pomocy oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb życiowych w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie oraz uczestniczenie w życiu społecznym.

      4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

      5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

      6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

      7. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

 
    8.Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych można uzyskać w siedzibie Administratora pod adresem: Dzienny Dom Pomocy Społecznej 96-500 Sochaczew Aleja 600-lecia 90 tel. 46 8635048.

 

kontakt