przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
92303 odwiedzin

Informacja dla Kandydatów na Pensjonariuszy

A A A

Zgodnie ze Statutem Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie do Domu przyjmowani są mieszkańcy miasta Sochaczewa na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych z upoważnienia Burmistrza Miasta przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie. 

Decyzja wydawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

Decyzja określa zakres usług, odpłatność za wyżywienie i okres przyznanej pomocy.

Pobyt w Domu jest nieodpłatny. Opłata za wyżywienie wynosi 7 zł dziennie

Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń Domu mają osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Regulamin Porządkowy.pdf

kontakt