przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
92304 odwiedzin

Nasi Partnerzy i Wolontariusze

A A A

Głównymi instytucjami i organizacjami współpracującymi z Dziennym Domem Pomocy Społecznej na zasadach partnerstwa są: 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 • wzajemna pomoc przy realizacji projektów socjalnych, wsparcie organizacyjne, kadrowe i materialne;

 • finansowanie wyżywienia dla uboższych pensjonariuszy Dziennego Domu;

 • finansowanie przygotowywanych i dowożonych przez kadrę Domu posiłków dla najbardziej

  potrzebujących w stołówce przy Kościele św. Wawrzyńca;

 • finansowanie przygotowywanych i dowożonych z Dziennego Domu posiłków dla użytkowników Środowiskowego Domu Samopomocy; 


Środowiskowy Dom Samopomocy 

 • realizowanie w partnerstwie projektów socjalnych

Parafialne Caritas przy Parafii św. Wawrzyńca 

 • wydawanie najuboższym dowożonych z Dziennego Domu posiłków


Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich”

 • wspólna realizacja projektów , których beneficjentami są seniorzy i osoby niepełnosprawne z Dziennego Domu 


Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 • organizowanie imprez integracyjnych, zapewnianie oprawy artystycznej, zachęcanie do aktywności intelektualnej kulturalnej i permanentnej edukacji, prowadzenie działalności edukacyjnej.

   

Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Włókienko” 

 • organizowanie imprez integracyjnych dla seniorów i osób niepełnosprawnych,organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, teatru.
 • zajęcia z muzykoterapii w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej

 

Placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) zapewniające oprawę artystyczną organizowanych uroczystości, sprzyjające integracji międzypokoleniowej.


NZOZ Caritas – zapewniający społecznie w czasie imprez usługi i opiekę pielęgniarską (badanie ciśnienia, poziomu cukru we krwi)

   

Wolontariusze regularnie pracujący na rzecz seniorów:

 • Grupa Młodzoieży z Gimnazjum Nr 2 pod opieką Pani Joanny Adamiak

   

kontakt