przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
92307 odwiedzin

Rozrywka

A A A

Dzienny Dom oferuje Pensjonariuszom następujące formy rekreacji :

Imieniny Pensjonariusza - uroczystość  organizowana dla pensjonariuszy obchodzących imieniny w danym miesiącu. Pensjonariusze przygotowują dla solenizatów kartki z życzeniami oraz  artystyczne prezenty. Spotkanie odbywa się przy akompaniamencie myzyki, z chóralnym odśpiewanienie "sto lat", wykonywane są specjalnie dla solenizantów przygotowane artystyczne prezenty: wiersze  i piosenki. Przygotowywany jest również słodki poczęstunek dla wszystkich pensjonariuszy i organizowana zabawa przy muzyce.

Muzykoterapia - zajęcia popularyzujące kulturę muzyczną odbywają się raz w tygodniu. Prowadzone są przez instruktora, a polegają wspólnym śpiewaniu popularnych utworów, przygotowywaniu okolicznościowych występów grupy wokalnej Dziennego Domu, oglądaniu i omawianiu muzykali, operetek.

Organizowanie wycieczek do miejsc o bogatej architekturze, miejsc urodzenia i twórczości sławnych ludzi, do miejsc pamieci narodowej, do miejsc kultu religijnego.

Organizowanie zajęć świetlicowych - gry stolikowe, rozgrywki warcabowe, wykłady

Spotkania integracyjne - z udziałem dzieci i młodzieży oraz seniorów zrzeszonych w stowarzyszeniach i organizacjach seniorskich.

Występy artystyczne młodzieży i dzieci z okazji okolicznościowych spotkań.
 
kontakt