przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
92303 odwiedzin

Kadra

A A A

W Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie zatrudnionych jest 16 osób,
w tym 11 osób w pełnym wymiarze czasu pracy . 

*

Domem kieruje dyrektor, któremu bezpośrednio podlega szef kuchni, główna księgowa, asystent socjalny/instruktor terapii zajęciowej, instruktor muzykoterapii i instruktor kulturalno-oświatowy.

*

Przygotowaniem i serwowaniem posiłków  zajmuje się Dział Usług Żywieniowych, którym kieruje szef kuchni. W dziale pracują trzy kucharki
i pomoc kuchenna/sprzataczka. 

*

W Dziale Finansowo-Administracyjnym i Obsługi pracuje główna księgowa, referent/kasjer, magazynier/intendent, kierowca/ zaopatrzeniowiec, konserwator/pracownik gospodarczy i  sprzątaczka.

                                                                                                                              *

W Dziale Terapii i Pracy Socjalnej pracuje aspirant pracy socjalnej - terapeuta zajęciowy, instruktor kulturalno - oświatowy i instruktor muzykoterapii

 


Schemat organizacyjny Dziennego Domu Pomocy Społcznej

SCHEMAT ORGANIZ.DDPS.pdf

kontakt