przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
92307 odwiedzin
Funkcjonowanie Dziennego Domu od czerwca 2020r

Po zawieszeniu w połowie marca  działalności Domu  w zakresie organizowania zajęć i żywienia Pensjonariuszy w warunkach stacjonarnych, od 1 czerwca pensjonariusze wrócili do Placówki na pobyt dzienny.

Z uwagi na zagrożenie COVID-19 konieczne było wprowadzenie wielu ograniczeń , przygotowanie i wdrożenie  zalecanych procedur dla zapewnienia bezpieczeństwa pensjonariuszy i pracowników. .  Przygotowano i wdrożono  instruktaż dot. profilaktyki zakażeń , postępowania w przypadku złego samopoczucia, obowiązku pozostania w domu w przypadku  niepokojących objawów czy też kontakcie z osobami  podejrzanymi o kontakt z osobą chorą.

Wprowadzono zmiany organizacyjne związane  z wydzieleniem odrębnego dla seniorów wejścia na teren Domu, podzielono pensjonariuszy na grupy wyznaczając różne godziny przebywania na zajęciach i korzystania z posiłków, wprowadzono  wymóg zakrywania nosa i ust , zapewniono dezynfekcję, warunki do przebywania w pomieszczeniach z zachowaniem zalecanego dystansu.

Przed wejściem na teren Domu obowiązkowe jest nałożenie maseczki lub przyłbicy, dezynfekcja rąk, którą prowadzą pracownicy. W świetlicy ustawiono stoliki i fotele w taki sposób, aby zachować zalecane odległości  zarówno w części  telewizyjnej jak i przy stolikach  gdzie odbywają się zajęcia w małych grupach.

 Nadzór i pomoc przy dezynfekcji odbywa się również przy wejściu na teren stołówki.  Zagrożenie COVID-19  spowodowało konieczność zmian w wydawaniu posiłków,  zmianę ustawienia stolików, tak aby zachować dystans  z  zajęciem tylko jednego miejsca przy stoliku. Posiłki serwowane są w naczyniach jednorazowych w kilku stałych grupach od godz. 11.40 do 13.30. W przerwach między grupami odbywa się dezynfekcja stolików, wietrzenie pomieszczeń.

Sprzyjająca aura pozwala na prowadzenie części zajęć (muzykoterapia, zajęcia ruchowe) na zewnątrz budynku. Rozsunięte ławki pod rozłożystymi drzewami sprzyjają także spotkaniom towarzyskim.

Zakupiony ozonator pozwala na oczyszczanie pomieszczeń z bakterii, grzybów i wirusów. Jest wykorzystywany po opuszczeniu pomieszczeń przez pensjonariuszy, a następnie pomieszczenia są dokładnie wietrzone.

Pozostajemy z nadzieją powrotu do działalności  z okresu przed wystąpieniem epidemii.  Brakuje wszystkim integracyjnych spotkań, organizowania uroczystości, zajęć w większych grupach, swobodnych kontaktów. Zdajemy sobie również sprawę z odpowiedzialności za zdrowie własne i osób, z którymi przebywamy, więc stosujemy się do zaleceń wydawanych przez powołane do ochrony zdrowia instytucje.

A A A
24.06.2020
godz.19:53
 
kontakt