przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
84773 odwiedzin
Spotkanie Wigilijne w Dziennym Domu

19 grudnia w siedzibie Dziennego Domu odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe, na które zaproszenie przyjęli: Ksiądz Kazimierz Wojtczak – proboszcz  Parafii NNMP W Trojanowie , Burmistrz - Piotr Osiecki, Z-ca burmistrza - Marek Fergiński, dyr. Biura posła Macieja Małeckiego - Michał Orliński,  V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej - Arkadiusz Karaś, Skarbnik Miasta - Jolanta Brzóska,  Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony - Joanna Kamińska , Dyrektor MOPS -Zofia Berent, Dyrektor ŚDS - Joanna Majewska, Dyrektor Integracyjnego Żłobka Miejskiego - Ewa Lembke, Prezes ZEiR - Maria Sadowska, Prezes Stowarzyszenia "Włókienko"  -  Halina Kuzińska, Prezes Stowarzyszenia UTW -Jadwiga Urbaniak, V-ce Prezes -  Mirosława Czerniachowska,  Dyrektor ZKM - Krzysztof Sieczkowski, Kierownik NZOZ Caritas - Janina Szygalska, Elżbieta Połeć  - przedstawiciel Caritas, przedstawiciel Koła Związku Niewidomych - Jadwiga Truchanowicz, przedstawiciele mediów: Agnieszka Poryszewska - redaktor Dwutygodnika "Ziemia Sochaczewska" i Leszczyńska - Radia Sochaczew.

Gości i Domowników przybyłych do odświętnie udekorowanej świetlicy Domu i  zdobiącej jego wnętrze szopki ,  powitała Dyrektor Dziennego Domu - Teresa Michałowska, dziękując  za obecność w ważnych chwilach oczekiwania na Narodzenie Dzieciątka. Część artystyczną  w wykonaniu grupy artystycznej Domu przygotowała Małgorzata Gajewska wraz z Arkadiuszem Mamcarzem. Pensjonariuszka Maria wykonała również kolędę "Dla Nieobecnych" wywołując wspomnienia o tych koleżankach i kolegach z Domu, którzy odeszli i nie zasiądą do wspólnej Wigilii.  Świąteczną scenografię wykonali pensjonariusze na zajęciach prowadzonych przez Jadwigę Orczyk -Miziołek.  Po zakończeniu występów głos zabrał Burmistrz - Piotr Osiecki, który  dziękując za zaproszenie podkreślił wagę uroczystości upamiętniającej ważne biblijne wydarzenia i ich znaczenie dla chrześcjan. Zwrócił również uwagę na znaczenie wspólnych przygotowań do Świąt dla całej społeczności Domu. Złożył także świąteczne życzenia wszystkim obecnym . Do życzeń przyłączył się Vice Przewodniczący Rady Arkadiusz Karaś a  w imieniu posła Małeckiego - dyrektor Biura Michał Orliński  skierował słowa wsparcia, otuchy i życzenia zdrowia i  pomyślności w Nowym Roku prosząc o poniesienie tych życzeń do rodzin. Kulminacyjnym momentem uroczystości było odczytanie przez Ks. Kazimierza Wojtczaka fragmentu Ewangeli opisującej okoliczności Narodzenia Syna Bożego, złożenie życzeń i dzielenie się opłatkiem. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd i spożywaniem wigilijnych potraw przygotowanych przez kucharki Dziennego Domu .

Dostarczono również wigilijne potrawy do stołówki przy Parafii Św. Wawrzyńca, z której korzystają najbardziej potrzebujący.

A A A
08.01.2020
godz.08:09
 
kontakt