przejdź do Sochaczew.pl
81904 odwiedzin
Dzienny Dom z Certyfikatem wdrożenia normy DOS

Pracownicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej wzięli udział w programie pilotażowym mającym na celu wdrożenie w Placówce normy DOS zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi. Od 18 marca 2019r do 14 czerwca  2019r w siedzibie Dziennego Domu prowadzone były szkolenia zorganizowane przez Spółkę  Q Zurich w Warszawie, które miały na celu przygotowanie do wdrożenia procedur i ich stosowania w DDPS. Spółka przygoptowała materiały informacyjne nowatorskiego podejścia do funkcjonowania placówek opiekuńczch , wzory dokumentów, instrukcji, polityk służących ujednoliceniu 5 istotnych obszarów:  zarządzanie, zasoby ludzkie, realizacja usługi, ciagłe doskonalenie. Do końca września prowadzona będzie analiza dokumentacji, celem przystosowania do specyfiki naszej Placówki.

A A A
17.06.2019
godz.09:37
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość