przejdź do Sochaczew.pl
81908 odwiedzin
Zasady zdrowego żywienia - prelekcja dla Pensjonariuszy DDPS

23 lipca Pensjonariusze Dziennego Domu mieli okazję wysłuchać prelekcji dot. zasad zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia. Pani Aleksandra Hyży- studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Nauki o Zdrowiu  zapoznała dwie grupy zainteresowanych słuchaczy z aktualnymi zaleceniami dot. żywienbia seniorów i zdrowego stylu życia. Przedstawiła opracowaną przez Instutyt Żywienia i Żywności Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej Dla Osób Starszych omawiając  poszczególne jej elementy. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem, czego wyrazem były zadawane pytania, prośby o omówienie indywidualnych przypadków.  Jesteśmy wdzięczni za edukację w tak ważnej  dziedzinie, dziękujemy za nieodpłatnie przeprowadzone , interesujace wykłady.

A A A
23.07.2019
godz.09:53
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość