przejdź do Sochaczew.pl
78062 odwiedzin
Śniadanie Wielkanocne w Dziennym Domu

Programem artystycznym w wykonaniu Pensjonariuszy Dziennego Domu zatytułowanym "Chryste, Ty masz szanse na śmierć i Zmartwychwstanie" rozpoczęło się 18 kwietnia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Wielkanocne Śniadanie. Mottem artystycznego programu przygotowanego przez instruktorów: Jadwigę Orczyk-Miziołek i Arkadiusza Mamcarza były  słowa św. Jana Pawła II „Miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez miłości nie uniesiecie” . Występ wzbogaciło nagranie w studiu Radia Sochaczew głosu Dawida Żakowskiego – instruktora teatralnego z Sochaczewskiego Centrum Kultury. Oprawa artystyczna spotkania , głębokie treści podkreślające miłość Chrystusa, nawołujące do szerzenia miłości wśród ludzi poruszyły widzów, skłoniły do refleksji przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Zaproszenie do Dziennego Domu przyjęli: Ks. Kazimierz Wojtczak – proboszcz Parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, Piotr Osiecki – Burmistrz naszego Miasta, Jolanta Brzóska – skarbnik Miasta, Joanna Kamińska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Edward Stasiak – V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej, Konrad Jakubowski – dyrektor DPS Młodzieszyn,  dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych – Zofia Berent,  Joanna Majewska, Artur Komorowski, Krzysztof Sieczkowski, kierownik NZOZ Caritas – Janina Szygalska, kierownik WTZ – Magdalena Osińska, prezesi organizacji pozarządowych współpracujący na codzien z Dziennym Domem, przedstawiciele lokalnych mediów .

Domowników i Gości powitała dyrektor Domu – Teresa Michałowska zapowiadając program artystyczny w wykonaniu grupy artystyczno – wokalnej – składającej się z pensjonariuszy Domu. Po wzruszającym występie głos zabrał Burmistrz, który składając życzenia podkreślił rolę placówki jako miejsca integracji, samopomocy, wzajemnego wsparcia, wzajemnej życzliwości i tolerancji. Życzenia popłynęły również od Edwarda Stasiaka, który przekazywał je w imieniu Rady Miejskiej. Święcenie pokarmów poprzedziły życzenia dla ks. Proboszcza .

A A A
18.04.2019
godz.09:23
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość