przejdź do Sochaczew.pl
82074 odwiedzin
Spotkanie Opłatkowe w Dziennym Domu

21 grudnia w siedzibie Dziennego Domu Odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe, na które zaproszenie przyjęli: Ksiądz Kazimierz Wojtczak - probosz Parafii NNMP W Trojanowie i wikariusz Cezary Porada, Maciej Małecki - poseł RP, V-ce Burmistrz - Marek Fergiński, V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej - Edward Stasiak, Skarbnik Miasta - Jolanta Brzóska,  Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony - Joanna Kamińska ,Dyrektor MOPS -Zofia Berent, Dyrektor ŚDS - Joanna Majewska, Dyrektor Integracyjnego Żłobka Miejskiego - Ewa Lembke, Prezes ZEiR - Maria Sadowska, Prezes Stowarzyszenia "Włókienko"  -  Halina Kuzińska, V-ce Prezes Stowarzyszeniua UTW - Mirosława Czerniachowska, Prezes ZN -koło Sochaczew - Emilia Zalewska, Kierownik WTZ - Magdalena Osińska, Dyrektor ZKM - Krzysztof Sieczkowski, Kierownik NZOZ Caritas - Janina Szygalska, Elżbieta Połeć  - przedstawicie Caritas i Agnieszka Poryszewska - redaktor Dwutygodnika "Ziemia Sochaczewska".

Przybyłych Gości i Domowników powitała Dyrektor Dziennego Domu - Teresa Michałowska dziękując przybyłym za obecność w ważnych chwilach oczekiwania na Narodzenie Dzieciątka. Część artystyczną spotkania w wykonaniu grupy artystycznej Domu przygotowała Małgorzata Gajewska wraz z Arkadiuszem Mamcarzem. Tegoroczny program zawierał wiele cennych informacji dot. historii kolęd a w szczególności kolędy polskiej. Informacje przekazywane przez Pensjonariuszy przeplatane były pieknymi kolędami wykonywanymi przez grupę przy szopce zdobiącej wnętrze Domu. Świąteczną scenografię przygotowali pensjonariusze na zajęciach prowadzonych przez Jadwigę Orczyk -Miziołek.  Po zakończeniu występów głos zabrał poseł Maciej Małecki.  Dziękując za zaproszenie wspomniał , że od  ponad 20 lat spotyka się z Pensjonariuszami w okresie przedświątecznym i podkreślił, że są to bardzo ważne spotkania służące przygotowaniom do przeżywania Bożego Narodzenia. Zwrócił też uwagę na szczególną wymowę programu artystycznego w roku  obchodów  jubileuszu   100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Złożył także świateczne życzenia wszystkich obecnym Następnie głos zabrał Vice przewodniczący Rady Miejskiej Edward Stasiak życząc zebranym zdrowia, wszelkiej pomyślności, spokojnego przeżywania Świąt. Do życzeń przyłączył się Vicve Burmistrz Marek Fergiński, w imieniu własnym i Burmistrza Piotra Osieckiego skierował słowa wsparcia, otuchy i życzenia zdrowia i  pomyślności w Nowym Roku prosząc o poniesienie tych życzeń do rodzin. Kulminacyjnym momentem uroczystości było odczytanie przez Ks. Kazimierza Wojtczaka fragmentu Ewangeli opisującej okoliczności Narodzenia Syna Bożego, złożenie życzeń i dzielenie sie opłatkiem. Spotkanie zakończyło wspólnym śpiewaniem kolęd i spożywaniem wigilijnych potraw przygotowanych przez kucharki Dziennego Domu .

Dostarczono również wigilijne potrawy do stołówki przy Parafii Św. Wawrzyńca, z ktorej korzystają najbardziej potrzebujący.

A A A
21.12.2018
godz.12:44
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość