przejdź do Sochaczew.pl
75564 odwiedzin
Spotkanie Pokoleń w Dziennym Domu

28 maja w Dziennym Domu przedstawiciele najstarszej generacji sochaczewian gościli przedstawicieli średniego i najmłodszego pokolenia na spotkaniu integracyjnym z okazji obchodów Tygodnia Rodziny. Impreza pod hasłem „Majówka Seniora – Spotkanie Pokoleń” jest elementem projektu „Aktywni w złotym wieku” realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich”w partnerstwie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej jako zadanie publiczne wspierane przez Burmistrza Miasta. Na spotkanie przybył Burmistrz Piotr Osiecki, Z-ca Burmistrza Marek Fergiński, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia – Joanna Kamińska , Dyrektor Gimnazjum Nr 2 – Teresa Zawisza-Chlebowska, opiekun wolontariatu – Pani Joana Adamiak z grupą młodzieży gimnazjalnej, dyrektorzy miejskich placówek pomocowych , pani Ewa Wyrzykowska z uczniami kl.Ia Szkoły Podstawowej Nr 2 , przedstawicie organizacji pozarządowych skupiających seniorów, przedstawiciele mediów. Po powitaniu przybyłych przez Dyrektora Domu Teresę Michałowską głos zabrała Prezes Stowarzyszenia – Agnieszka Parzydeł, która przedstawiła założenia i cele realizowanego przez Stowarzyszenie zadania publicznego i podziękowała Burmistrzowi za wsparcie finansowe. W swoim wystąpieniu Burmistrz Piotr Osiecki podkreślił znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka, jej rolę w zaspokajaniu potrzeb materialnych i emocjonalnych, w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa, w przekazywaniu wartości ,obyczajów, kultywowaniu tradycji. W części artystycznej wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 pod opieką Pani Ewy Wyrzykowskiej. Śpiewem, recytacjami, tańcem przekonywały, że rodzina jest najważniejsza i zapewniały o swoich uczuciach i szacunku do najbliższych. W podziękowaniu otrzymały słodycze i napoje a także miały okazję wysłuchać pouczających, dowcipnych historyjek przeczytanych przez burmistrzów i dyrektora gimnazjum. Seniorzy dzielili się wspomnieniami z dzieciństwa demonstrując szczególnie dzieciom i młodzieży proste zabawy i własnoręcznie wykonane zabawki, które pozostawili dzieciom na pamiątkę. Wolontariusz współpracujący z Domem Pan Jerzy Kocimski zademonstrował przedmioty użytkowe sprzed wieku: żelazko z duszą, lampę naftową, szatkownicę,stare podręczniki i wiele innych budzących duże zainteresowanie wśród najmłodszych.Wolontariusze z Gimnazjum Nr 2 zainicjowali „zabawę w kręgu” do której chętnie włączali się zarówno dorośli, jak i dzieci. Integracyjne zabawy przeplatały się z piosenkami biesiadnymi . Po posiłku seniorzy bawili się wspólnie do godzin popołudniowych przy muzyce tanecznej.

Organizatorzy serdecznie dziekują Panu Krzysztofowi Sieczkowskiemu - dyrektorowi Miejskiech Zakładów Komunikacji za nieodpłatny transport uczniów Kl. Ia Szkoły Podstawowej Nr 2

 

 

A A A
29.05.2014
godz.11:54
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość