przejdź do Sochaczew.pl
72881 odwiedzin
„Aktywni w złotym wieku” - realizujemy projekt dla seniorów

Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest partnerem Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” w realizacji zadania publicznego dotowanego przez Burmistrza „Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych” Stowarzyszenie zgłosiło projekt „Aktywni w złotym wieku” w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Burmistrza. Projekt składający się z kilku komponentów realizowany będzie od 5 maja do 31 października 2014r.   Celem projektu jest: zwiększenie uczestnictwa seniorów w życiu społecznym i kulturalnym poprzez ułatwienie dostępu do informacji, przeciwdziałanie izolacji i poczuciu osamotnienia, promowanie aktywności seniorów, upowszechnianie wiedzy, integracja międzypokoleniowa i wewnątrzpokoleniowa, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich i rekreacyjnych. W ramach realizacji zadania publicznego planowany jest wyjazd do zespołu parkowo-pałacowego w Teresinie, zorganizowanie imprezy integracyjnej „Majówka Seniora – Spotkanie Pokoleń”, wakacyjny kurs komputerowy, wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego, wykład psychologa,lekarza, zorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. O terminie realizacji poszczególnych elementów projektu bedziemy Państwa informować

A A A
05.05.2014
godz.10:07
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość