przejdź do Sochaczew.pl
75242 odwiedzin
Śniadanie Wielkanocne w DDPS

17 kwietnia pracownicy i pensjonariusze DDPS wraz z zaproszonymi gośćmi dzielili radość ze zbliżającego się Zmartwychwstania Pańskiego. Na spotkanie przybyli: Ksiądz Prałat Antoni Jaszczołt, Ksiądz Proboszcz Parafii NNMP w Trojanowie - Kazimierz Wojtczak, Pan Piotr Osiecki – Burmistrz Miasta , Pan Arkadiusz Karaś – V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej,Pani Jolanta Brzóska – Skarbnik Miasta, Pani Joanna Kamińska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Magdalena Osińska – kierownik WTZ , dyrektorzy placówek pomocowych, żłobka i zakładu budżetowego, przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujący z Dziennym Domem, emerytowany kierownik DDPS, wolontariusze , przedstawiciele mediów.

Dyrektor DDPS – Teresa Michałowska w imieniu kadry i domowników powitała gości, po czym okolicznościowy program słowno – muzyczny zaprezentowali pensjonariusze. Następnie poświęcenia pokarmów dokonali księża i przekazali przesłanie płynące z wiary w Zmartwychwstanie Pańskie zachęcając do duchowego przygotowania się do Wielkanocy oraz życzenia otwarcia się na miłość Boga i bliźniego. Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie wiary i tradycji, którą pielęgnują i przekazują starsi – młodym, życzył wszystkim duchowego przeżywania Wielkiej Nocy, zdrowia, bliskości, dzielenia się dobrem. W imieniu własnym i Przewodniczącej Rady Miejskiej życzenia złożył Arkadiusz Karaś, po czym zgromadzeni dzielili się „święconym” i zasiedli do stołów aby spożyć śniadanie świąteczne przygotowane przez kucharki Dziennego Domu .

Świąteczne potrawy przygotowano także dla najbardziej potrzebujących, korzystających na co dzień z Jadłodajni przy parafii św. Wawrzyńca, gdzie o godz. 13.00 z ok. 80 osobami spotkał się Burmistrz Piotr Osiecki, Proboszcz ks. Piotr Żądło, Z-ca Burmistrza – Stanisław Wachowski, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia – Joanna Kamińska, Ks. Zbigniew z ramienia Caritas, Dyrektorzy Dziennego Domu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

A A A
18.04.2014
godz.14:20
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość