przejdź do Sochaczew.pl
75564 odwiedzin
Dzienny Dom świętował 30-lecie działalności.

Uroczystą mszą świętą odprawioną przez proboszcza parafii pw. NNMP W Trojanowie - księdza Kazimierza Wojtczaka w której uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni Goście, pracownicy i pensjonariusze Dziennego Domu , rozpoczęły się jubileuszowe uroczystości z okazji 30 rocznicy utworzenia Dziennego |Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie.
W progach Domu szacownych Gości witała dyrektor Domu Teresa Michałowska wraz z przewodniczącym Rady Domu – Tadeuszem Jankowskim.
5 października zaproszenie do Dziennego Domu przyjęli: Ksiądz Proboszcz Kazimierz Wojtczak, Ksiądz Prałat Antoni Jaszczołt, Burmistrz Miasta – Piotr Osiecki,z-ca Przewodniczącej Rady Miasta – Maciej Małecki, Przewodnicząca Rady Powiatu a zarazem dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – Halina Pędziejewska, z-ca Burmistrza – Marek Fergiński, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia – Joanna Kamińska, Skarbnik Miasta Jolanta Brzóska, Z-ca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich – dr Tomasz Potkański, przedstawiciele Rady Miasta, przedstawiciele władz Miasta i pomocy społecznej z Radomska, dyrektorzy placówek pomocy społecznej, edukacji, kultury, dyrektorzy zakładów budżetowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych pracujących z seniorami i na rzecz seniorów, emerytowani pracownicy Domu, pensjonariusze , sponsorzy i przedstawiciele mediów.
Honorowymi Gośćmi były: Pani Maria Wrzesińska – organizatorka i pierwszy kierownik Domu,
Maria Zajączkowska – Staniszewska -emerytowany dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Skierniewicach wspierająca ideę powołania takiej placówki w Sochaczewie a później jego rozbudowę a także druga emerytowana kierownik – Teresa Jasińska.
W pierwszej części uroczystości głos zabierały osoby, które tworzyły historię Domu. Pani Maria Wrzesińska podkreśliła zasługi dyrektora ekonomicznego Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach Pana Jerzego Sauera w powołaniu Domu. Przedstawiła warunki w jakich funkcjonowała Placówka przy ul. Zamkowej 4a. Następnie podzieliła się wspomnieniami Pani Teresa Jasińska kierująca Domem do 30 czerwca 2006r. Maria Zajączkowska podkreśliła fakt, że Sochaczew ma szczęście do władz sprzyjających rozwojowi pomocy społecznej a także do ludzi bezpośrednio zatrudnionych w tej sferze.

O współczesnych osiągnięciach Domu mówiła obecna dyrektor -Teresa Michałowska podkreślając znaczenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i wszystkimi placówkami pomocowymi w tworzeniu coraz lepszych warunków do zaspokajania potrzeb seniorów i poprawy ich jakości życia.
Burmistrz Miasta zwrócił uwagę na zaangażowanie i poświęcenie w pracy z seniorami osób kierujących Domem i podziękował wręczając bukiety kwiatów osobom zasłużonym dla powstania Domu i jego działalności. Wraz z z-cą Przewodniczącej Rady – Panem Maciejem Małeckim przekazał dla pensjonariuszy rower stacjonarny, który wzbogacił kącik rehabilitacyjny Domu.
Uhonorowano również emerytowanych pracowników Domu, obecną Kadrę oraz sponsorów.
Pensjonariusze podziękowali władzom Miasta za troskę i serdeczne podejście do problemów seniorów. Wykonali dwa utwory wokalne udowadniając, że senior potrafi.
Po części artystycznej w wykonaniu Joanny Rolewskiej zaproszono Gości na poczęstunek i jubileuszowy tort ufundowany przez Radę Miasta. Obecni otrzymali także pamiątkowe upominki.

Za pomoc w zorganizowaniu Jubileuszu, obecność wspaniałych Gości, przekazywane życzenia i gratulacje, piękne kwiaty , upominki , serdeczne gesty i wyrazy sympatii dziękuje z całego serca dyrektor oraz kadra Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

 

A A A
30.10.2011
godz.08:44
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość