przejdź do Sochaczew.pl
72881 odwiedzin
Wigilia w Dziennym Domu

23 grudnia 2010r uroczyste spotkanie opłatkowe zorganizowano w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy Al. 600-lecia 90 . Tradycyjnie w spotkaniu uczestniczyli : Proboszcz Parafii WNMP w Trojanowie – Ksiądz Kazimierz Wojtczak , Ksiądz Prałat – Antoni Jaszczołt , z-ca Burmistrza – Pan Marek Fergiński, Burmistrz poprzedniej kadencji i zastępca, Naczelnik Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej, dyrektorzy placówek pomocowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych działający na rzecz seniorów.
Na wstępie chór seniorów wykonał dwie kolędy a dyrektor DDPS Teresa Michałowska w imieniu własnym, pracowników i pensjonariuszy powitała wszystkich przybyłych na spotkanie, po czym oddała głos z-cy Burmistrza Markowi Fergińskiemu, który życzył wszystkim zebranym spokojnych świąt, zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku. Ksiądz senior Antoni Jaszczołt także zwrócił się do seniorów i wszystkich obecnych na spotkaniu z życzeniami błogosławieństwa bożego na czas świąt k każdy dzień nowego roku. 

Kulminacyjnym punktem spotkania było odczytanie Ewangelii na okoliczność Bożego Narodzenia przez Proboszcza Kazimierza Wojtczaka, dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń , po czym przystąpiono do spożywania wigilijnego posiłku. Przy stołach śpiewano kolędy, prowadzono rozmowy, a świątecznie udekorowana świetlica z piękną szopką wzmagała świąteczny nastrój tego spotkania. Pensjonariusze dziękowali władzom Miasta i pracownikom Domu za możliwość wspólnego, rodzinnego przeżywania oczekiwania na narodzenie Pana. 

A A A
17.01.2011
godz.20:51
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość