przejdź do Sochaczew.pl
75242 odwiedzin
Wigilia w Stołówce św.Matki Teresy z Kalkuty.

Wzorem lat ubiegłych miejskie instytucje pomocy społecznej zorganizowały spotkanie opłatkowe w działającej przy parafii św.Wawrzyńca stołówce , która na co dzień wspomaga ok. 40 najbardziej potrzebujących. Pomieszczenie udostępnione zostało przez Parafię, posiłki finansowane są przez MOPS, a przygotowuje i dostarcza je Dzienny Dom Pomocy Społecznej . Wydawaniem zajmuje się osoba zatrudniona przez Caritas. Dzięki wieloletniej współpracy wymienionych podmiotów ,
osoby potrzebujące korzystają codziennie ,oprócz sobót i niedziel, z gorącego posiłku.

W dniu 21 grudnia podopieczni otrzymali paczki świąteczne przygotowane przez MOPS a w dniu 22 grudnia w obecności burmistrza Miasta – Piotra Osieckiego, z-cy Burmistrza – Marka Fergińskiego, proboszcza parafii – ks. Piotra Żądło,ks. Witolda , Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej – Katarzyny Kajak oraz dyrektora MOPS – Zofii Berent i dyrektora DDPS – Teresy Michałowskiej – zasiedli przy Wigilijnym stole.

Burmistrz Miasta łamiąc opłatek złożył wszystkim obecnym życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i zapewnił o dalszej trosce i pomocy władz miasta dla tych, którzy z różnych przyczyn gorzej radzą sobie z zaspokajaniem codziennych potrzeb. Pozostali Goście przyłączyli się do życzeń a ks. proboszcz szczególnie życzył opieki Bożej i prosił o obecność w kościele. 

A A A
17.01.2011
godz.20:49
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość