przejdź do Sochaczew.pl
75563 odwiedzin
Wigilia w Dziennym Domu

20 grudnia w siedzibie Dziennego Domu odbyło się spotkanie opłatkowe na które przybyli: Maciej Małecki – poseł RP, Piotr Osiecki – Burmistrz Miasta, Arkadiusz Karaś – Z-ca Przewodniczącej Rady Miasta,Marek Fergiński – Z-ca Burmistrza, Ksiądz Kazimierz Wojtczak – Proboszcz Parafii NNMP, Ksiądz Prałat Antoni Jaszczołt, Jolanta Brzóska – Skarbnik Miasta, Joanna Kamińska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Bogumił Czubacki – Z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, dyrektorzy placówek pomocowych, zakładów budżetowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele mediów.

W atmosferę Świąt Bożego Narodzenia wprowadzili zebranych wokół urządzonej w Domu stajenki pensjonariusze, odczytując Opowieść Wigilijną, okolicznościowe wiersze i śpiewając kolędy. Po słowach Ewangelii wg.św Łukasza na okoliczność narodzenia Jezusa i życzeniach ks. Kazimierza Wojtczaka , życzenia świąteczne dla Pensjonariuszy i zgromadzonych Gości przekazali: poseł Maciej Małecki, Burmistrz Piotr Osiecki, Radny Arkadiusz Karaś , ks. Antoni Jaszczołt i dyrektor Domu Teresa Michałowska. Zebrani dzielili się opłatkiem i składali wzajemnie życzenia świąteczne z najczęściej powtarzającymi się: zdrowia, radości, bliskości, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień 2013r.. Po czym wszyscy zasiedli do zastawionych tradycyjnymi potrawami stołów, a konsumpcję przerywano wspólnie śpiewanymi kolędami.

O godzinie 13 w tym samym dniu odbyło się także spotkanie opłatkowe w stołówce Matki Teresy z Kalkuty, gdzie dostarczane są posiłki z Dziennego Domu. 70 osób zasiadło do wigilii wraz z burmistrzem Piotrem Osiecki i z-cą Markiem Fergińskim, ks. Proboszczem Piotrem Żądło, Joanną Kamińską – Naczelnikiem Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Zofią Berent -dyrektorem MOPS i Teresą Michałowską – dyrektorem DDPS. Opłatek, życzenia zdrowia, nadziei, błogosławieństwa bożego oraz śpiewane kolędy towarzyszyły świątecznemu spotkaniu. Najbardziej potrzebujący zostali też obdarowani paczkami z żywnością aby w okresie świątecznym, gdy nieczynna jest stołówka , nikomu nie zabrakło pożywienia.

 

A A A
21.12.2012
godz.12:32
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość