przejdź do Sochaczew.pl
72881 odwiedzin
Kolędowaliśmy w Środowiskowym Domu Samopomocy

 

13 grudnia seniorzy z Dziennego Domu kolędowali wspólnie z władzami Miasta i pracownikami samorządowymi,  przedstawicielami Rady Miejskiej, członkami organizacji pozarządowych, przedstawicielami oświaty, kultury, pomocy społecznej, żłobka miejskiego i jednostki wojskowej. Wspólne kolędowanie w siedzibie ŚDS pod hasłem „Kolędujmy wszyscy wraz”ma wieloletnią i z każdym rokiem łączy coraz więcej kolędników.

 

A A A
14.12.2012
godz.10:42
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość