przejdź do Sochaczew.pl
72879 odwiedzin
Uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

21 listopada w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej odbyła się miejska uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele władz Miasta : burmistrz Pan Piotr Osiecki, z-ca burmistrza Pan Marek Fergiński , przedstawiciel Rady Miejskiej – Pan Sylwester Kaczmarek, przedstawiciel starosty – Pan Zbigniew Madej, naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorzy i pracownicy placówek pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji społecznych działających na rzecz potrzebujących, sponsorzy i wolontariusze.

Uroczystość przygotowała i prowadziła Pani Joanna Kamińska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, która przybliżyła zebranym historię powstania profesjonalnej pomocy społecznej i ustanowienia tego Święta. Podkreśliła , że od pracowników socjalnych i innych osób stykających się z osobami w kryzysie, krzywdzonymi, uzależnionymi, ubogimi, potrzebującymi opieki i wsparcia wymaga się szczególnych cech osobowości , przestrzegania etyki pracy socjalnej i profesjonalizmu. Mówiła o trudnej pracy w środowiskach dotkniętych patologiami, o codziennym rozwiązywaniu problemów i różnorodnych formach pomocy.

Burmistrz Piotr Osiecki w swoim wystąpieniu, pracę i działania ludzi z sektora pomocy społecznej nazwał służbą społeczną i realizowaniem misji. Zauważył, że niełatwo jest o sukces i pełną satysfakcję w realizacji zadań pomocy społecznej, często odrzucane jest wsparcie, terapia, ale determinacja i konsekwencja, mądre towarzyszenie osobie potrzebującej przynoszą często po latach pozytywne zmiany. Skierował słowa uznania i podziękowania za codzienną pracę do kadry MOPS, ŚDS, DDPS , wolontariuszy, aktywnych członków organizacji i stowarzyszeń pracujących z trudnymi rodzinami, dziećmi, niepełnosprawnymi. Życzył by praca i działalność wykonywane były z pasją, prowadziły do ulepszania systemu pomocy społecznej a priorytetem zawsze niech będzie człowiek.

Za zaangażowanie, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej wręczono kilkanaście nagród Burmistrza oraz podziękowań.

Z Dziennego Domu Pomocy Społecznej nagrodę otrzymał dyrektor – Teresa Michałowska oraz pracownicy : Marzena Gonta i Anna Ząbczyńska.

Galę zakończył występ wokalny Pani Jolanty Kawczyńskiej i Pani Agnieszki Tomaszewskiej z akompaniamentem Pani Katarzyny i Krzysztofa Orlińskich. Pięknie wyśpiewana poezja i refleksyjne, nastrojowe piosenki wprowadziły podniosły , świąteczny nastrój na resztę dnia.

 

 

 

 

 

A A A
23.11.2012
godz.15:44
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość