przejdź do Sochaczew.pl
75563 odwiedzin
Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

1 października Pensjonariusze Dziennego Domu wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Do siedziby Domu przybyli: Pan Marek Fergiński – Z-ca Burmistrza, Pani Joanna Kamińska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia,Pan Bogumił Czubacki – Z-ca Przewodniczącego komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej, Pan Edward Stasiak – Radny, Ks. Prałat Antoni Jaszczołt, Pani Ewa Malinowska – Dyrektor szkoły Podst. Nr 4, Pani Zofia Berent – Dyrektor MOPS, Pani Joanna Majewska – Dyrektor ŚDS, Pani Ewa Lembke – Dyrektor Żłobka Miejskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych pracujący z seniorami, współpracujący z Domem wolontariusz – Pan Jerzy Kocimski , przyjaciele i znajomi pensjonariuszy. Dyrektor Domu – Teresa Michałowska powitała przybyłych gości i poinformowała, że obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych są ostatnim elementem projektu dla seniorów „A w sercu ciągle maj” realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich „w partnerstwie z Dziennym Domem.

Pan Marek Fergiński zauważył, że mimo jesieni w sercach seniorów nadal króluje maj i życzył aby pozostał tam na zawsze. Przekazał wszystkim seniorom życzenia zdrowia i długich lat życia w dobrej kondycji i aktywności społecznej. Następnie rozpoczęły się występy dzieci z kl. I -III uczęszczających do świetlicy Sz. Podst. Nr 4 pod opieką Pań: Marioli Modelewskiej-Kaźmirskiej i Magdaleny Czapigo. Brawurowo wykonany program taneczno- wokalny przyjęty został owacjami, po czym pensjonariusze Domu przedstawili swój program. Później mikrofon wędrował do wszystkich chętnych, rozpoczęło się wspólne śpiewanie i tańce. W przerwie dr Witold Bołoz wygłosił prelekcję nt. Profilaktyka chorób układu krążenia, która spotkała się z dużym zainteresowaniem z uwagi na powszechność występowania tych schorzeń. Po obiedzie seniorzy znów wrócili do zabawy. Od godzin rannych pielęgniarki z NZOZ wykonywały badania poziomu cukru we krwi i mierzły ciśnienie.

Projekt w ramach którego zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych był dotowany przez Burmistrza jako zadanie publiczne - Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych. Zadanie realizowane było od maja do października i składało się z następujących elementów:

Majówka Seniora – inauguracja projektu – 31.05.2012r

Wakacyjny internet dla seniora – od czerwca do września

Weekend wszystkich pokoleń -prezentacja twórczości seniorów – 07.07.2012

Wyjazd do amfiteatru w Płocku – 09.09.2012.

Organizatorzy dziękują burmistrzowi za udzieloną dotację, członkom stowarzyszenia , wolontariuszom i pracownikom DDPS za wkład pracy w realizację projektu.

 

 

 

 

A A A
02.10.2012
godz.11:22
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość