przejdź do Sochaczew.pl
72814 odwiedzin
Aktywność Pensjonariuszy Dziennego Domu

  

Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej są przekonani ,że aktywność, to lepsze życie seniora. Pensjonariusze dzięki korzystaniu ze sprzętu rehabilitacyjnego , prowadzonej przez wolontariusza gimnastyce, zabawom ruchowym , każdego dnia pokonują własne słabości spowodowane ograniczoną sprawnością psychofizyczną i poprawiają swoją kondycję. Korzystają z komputera, gier planszowych, zajmują się rękodziełem, biorą udział w występach artystycznych, korzystają z wykładów publicznych , co sprzyja utrzymywaniu sprawności umysłowej, pomaga w zaspokajaniu wielu potrzeb i przyczynia się do poprawy jakości ich życia .

Mimo podeszłego wieku Pensjonariusze chętnie podejmują nowe formy aktywności. Od lipca w Dziennym Domu Pomocy Społecznej prężnie działa 28 osobowa grupa propagująca marsze nordic walking. Kilka razy w tygodniu seniorzy spacerują przy pomocy kijków i są przekonani o pozytywnym wpływie tej formy ruchu na funkcjonowanie całego organizmu. Spacery w grupie sprzyjają także zacieśnianiu więzi społecznych, poczuciu wspólnoty i bezpieczeństwa a to wpływa pozytywnie na kondycję psychiczną.

A A A
21.08.2012
godz.22:50
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość