przejdź do Sochaczew.pl
72881 odwiedzin
Przedszkolaki od „Aniołów” dla Babć i Dziadków z Dziennego Domu

22 stycznia Pensjonariusze i Pensjonariuszki DDPS świętowali Dzień Babci i Dzień Dziadka. Z tej okazji zaproszenie do wspólnej zabawy przyjęli: Z-ca Burmistrza – Marek Fergiński, V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej – Edward Stasiak, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia – Joanna Kamińska, Dyrektor MOPS – Zofia Berent, Dyrektor Integracyjnego Żłobka Miejskiego – Ewa Lembke, Prezes ZWRiI – Maria Sadowska, Prezes Stowarzyszenia „Włókienko „– Halina Kuzińska, Kierownik NZOZ Caritas – Janina Szygalska, redaktor Dwutygodnika „Ziemia Sochaczewska” Agnieszka Poryszewska, zaprzyjaźnieni seniorzy z organizacji współpracujących z Dziennym Domem. Szczególnymi gośćmi byli: Siostra Maria Ewa Ogłaza – dyrektor Przedszkola Caritas Diecezji Łowickiej pw. Św. Aniołów Stróżów oraz grupa przedszkolna „Jeżyki” wraz z wychowawczyniami.

Gości powitała  dyrektor Dziennego Domu – Teresa Michałowska , po  czym oddała głos Z-cy Burmistrza Markowi Fergińskiemu, który podziękował za organizowanie międzypokoleniowych spotkań, podkreślił doniosłą rolę babć i dziadków w rodzinach, ich oddziaływanie na najmłodsze pokoleniea także widoczne różnice w wizerunku i aktywności dziadków na przestrzeni lat.  Podzielił się wspomnieniami o swojej babci i życzył wszystkim babciom, prababciom a także dziadkom i pradziadkom aby jak najdłużej mogli cieszyć się zdrowiem, sprawnością, miłością do wnuków i ich wzajemnością. Wspomnienia o babci przywołał także Pan Edward Stasiak podkreślając, że jego dzieciństwo przypadło na trudne, okupacyjne lata i wyprawy do oddzielnie mieszkającej babci były ryzykowne . Dyrektor Domu życzyła babciom i dziadkom dużo zdrowia, miłości wzajemnej podkreślając, że babcie i dziadkowie są od kochania, a rodzice od wychowywania. W części artystycznej wystąpiły przedszkolaki prezentując tańce ludowe, przyśpiewki znane również starszemu pokoleniu, co pozwoliło seniorom na włączanie się do zabawy. Były ciekawe układy choreograficzne, wierszyki, piosenki a także zabawy integrujące przedstawicieli najmłodszego i najstarszego pokolenia. Seniorzy zaproponowali dzieciom kilka zagadek i zabawnych wierszyków. W wesołym kręgu wszyscy bawili się znakomicie. Słodki poczęstunek pozwolił na uzupełnienie utraconych w zabawie kalorii i sił do zabawy.

Babcie i dziadowie serdecznie dziękują Siostrze Dyrektor, wychowawczyniom z Przedszkola Caritas za przygotowanie przedszkolaków, za piękne stroje , a „Jeżykom” za perfekcyjnie  zaprezentowanie okolicznościowego programu i wspólną zabawę.

A A A
22.01.2019
godz.08:54
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość