przejdź do Sochaczew.pl
70020 odwiedzin
Drogi do wolności - Lekcja historii w Dziennym Domu

25.09.2018r na kolejną lekcję historii z okazji Jublileuszu 100-lecia Niepodległej zgłosili sie uczniowie III klasy Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej Nr 6 z Panią Dyrektor Jadwigą Sikorską  i Panią Joanną Adamiak, która poprowadziła tę niezwykłą lekcję z udziałem Gimnazjalistów i Pensjonariuszy Domu.

Po powitaniu przez Dyrektora Domu - Teresę  Michałowską - głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 - Jadwiga Sikorską wyrażając zadowolenie z kolejnego integracyjnego spotkania w siedzibie Domu i wspólnych zajęć. Następnie uczestnicy zajęć podjęli pracę w grupach mającą na celu przyporządkowanie dat i wydarzeń obrazujących nasze drogi do niepodległości. Na przygotowanej planszy pojawiały się odgadywane daty i wydarzenia . Następnie poszczególne grupy dyskutowały nad rozumieniem pojęć "wolność,niepodległość, patriotyzm" i zapisywały pojęcia wchodzące w zakres głównych haseł. Zajęcia były bardzo ciekawe, pokazały pewne zróżnicowanie w rozumieniu cytowanych pojęć przez osoby , które przeżyły czas wojny i komunizmu, a współcześnie żyjącą młodzież. W rozmowach młodych z seniorami pojawiały się wspomnienia z  dzieciństwa przeżywanego w czasie wojny i okupacji, pragnienie pokoju a także życzenia aby  szanować wolną Polskę, tak ofiarnie wywalczoną przez dziadków i ojców.

Lekcję historii realizowano wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Potrzebującym "Z Sercem Do Wszystkich" w ramach zadania publicznego wspieranego przez Burmistrza Miasta "Promocja zdrowego Stylu życia i poprawa jakosci życia osób starszych"

A A A
25.09.2018
godz.13:01
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość