przejdź do Sochaczew.pl
71695 odwiedzin
Święto Osób Starszych w Dziennym Domu

2 października w Dziennym Domu Pomocy Społecznej uroczyście świętowano Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Zaproszenie na spotkanie przyjęli: Burmistrz – Piotr Osiecki, radni miejscy: Halina Kuzińska i Edward Stasiak, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie i delegacja mieszkańców, prezesi i członkowie organizacji i stowarzyszeń seniorskich, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, emerytowani pracownicy Domu, przyjaciele i znajomi Pensjonariuszy Domu. 

Gości  powitała dyrektor Dziennego Domu – Teresa Michałowska wyrażając radość ze spotkania z okazji święta seniorów. Zachęciła do oglądania wystawy obrazującej ostatnie osiągnięcia sportowe pensjonariuszy, a także prace plastyczne i rękodzieło wykonywane podczas terapii zajęciowej prowadzonej przez P. Jadwigę Orczyk – Miziołek. Burmistrz – Piotr Osiecki – wyraził uznanie i podziękował seniorom za zaangażowanie w działalność  społeczną, za ich aktywność i dzielenie się doświadczeniami z przedstawicielami młodszego pokolenia. Życzył zebranym zdrowia, pomyślności, rozwoju zainteresowań i talentów , poczucia wspólnoty wśród rówieśników i realizacji w różnych formach aktywności.

W części artystycznej wystąpiła Pani Joanna Rolewska  prezentując kilku utworów wokalnych z repertuaru między innymi   Anny German. Wspaniałe warunki głosowe i interpretacja utworów, a  także niebywała skromność wykonawczyni, zachwyciły publiczność, która owacjami na stojąco nie pozwoliła zakończyć występu bez bisów. Następnie  grupa wokalna Pensjonariuszy zaprezentowała się w  programie przygotowanym przez Panią Małgorzatę Gajewską i Arkadiusza Mamcarza. Piosenki i wiersze miały przede wszystkim charakter satyryczny, przedstawiając „radości i troski okresu starości”. Rozbawiona publiczność nagrodziła występ gromkimi brawami. Grupa wokalna ze Stowarzyszenia „Włókienko” , która korzysta z zajęć umuzykalniających w Dziennym Domu, wykonała 3 utwory zachęcające do korzystania z klubów, spotkań z ludźmi, ucieczki przed samotnością. Tradycją spotkań integracyjnych w Dziennym Domu jest również zabawa przy muzyce, czego nie mogło zabraknąć także podczas święta seniorów. A w przerwie tańców zaproszono wszystkich na ciepły poczęstunek. Przy stole była okazja do rozmów, wspomnień, umawiania się na kolejne spotkania.

Spotkanie zorganizowano przy wsparciu Burmistrza Miasta w ramach realizacji przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” i Dzienny Dom zadania publicznego „Promocja zdrowego stylu życia i poprawa jakości życia osób starszych”

A A A
03.10.2018
godz.09:58
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość