przejdź do Sochaczew.pl
71695 odwiedzin
"Piękna nasza Polska cała - piękna Ziemia Sochaczewska"

20 września w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej odbyło się  spotkanie poetycko- muzyczne w ramach obchodów  jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowanie przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” i Dzienny Dom Pomocy Społecznej .

Spotkanie zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Pan Piotr Osiecki – burmistrz Miasta, Pani Kamila Gołaszewska- Kotlarz – V-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pan Arkadiusz Karaś - V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Edward Stasiak -Radny Rady Miejskiej, Pani Zofia Berent – Dyrektor MOPS, Pani Joanna Majewska – Dyrektor ŚDS, Pani Ewa Lembke – Dyrektor Żłobka, Pani Maria Sadowska – Prezes ZERiI, Pani Mirosława Czerniachowska – V-ce Prezes UTW, Przedstawiciele Stowarzyszenia „Włókienko” , redaktor dwutygodnika „Ziemia Sochaczewska” – Agnieszka Poryszewska. Szczególnymi gośćmi byli członkowie Stowarzyszenia Sochaczewskie Wieczory Literackie „ATUT” z przewodniczącą Panią Stanisławą Podgórską.

Zebranych w świetlicy Domu Gości i Pensjonariuszy powitała Dyrektor Domu – Teresa Michałowska i przedstawiła program a także zachęciła do obejrzenia wystawy malarskiej sochaczewian: Barbary Jachimowicz,  Jolanty Matczak, Włodzimierza Chylickiego, Danuty Kłos, Jadwigi Orczyk – Miziołek i Zbigniewa Sykurskiego. Okolicznościowa dekorację świetlicy i wystawę prac  malarskich przygotowała Pani Jadwiga Orczyk - Miziołek.

Program artystyczny rozpoczęła grupa wokalna Dziennego Domu pod kierownictwem Pana Arkadiusza Mamcarza wykonaniem utworu „Piękna nasza Polska cała”. Następnie pensjonariusze prezentowali wiersze klasyków wyrażające piękno i miłość do ojczystej ziemi wybrane przez Panią Małgorzatę Gajewską  przeplatane piosenkami „Taki kraj’, „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”, „Polskie kwiaty”. Następnie  swoje utwory prezentowali członkowie Stowarzyszenia „ATUT” : Pani Danuta Kłos, Pan Jan Sot, Pani Stanisława Podgórska i Pani Jolanta Matczak. Na zakończenie grupa wokalna DDPS wykonała utwór „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”.

Słuchacze pozostali pod wrażeniem malowanej pędzlem i słowem miłości do ziemi ojczystej, do naszej sochaczewskiej małej ojczyzny. Pan Burmistrz podziękował za przygotowanie i prezentację pięknych, emocjonalnych utworów, z zainteresowaniem oglądał wystawę malarską wyrażając dumę i podziw dla talentów sochaczewian.

 

A A A
21.09.2018
godz.12:44
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość