przejdź do Sochaczew.pl
70919 odwiedzin
Spotkanie Pokoleń na Dni Rodziny

15 maja Pensjonariusze DDPS wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali w siedzibie Dziennego Domu z okazji obchodzonych corocznie Dni Rodziny. Zaproszenie na imprezę integracyjną wspieraną przez Burmistrza Miasta a organizowaną przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Z Sercem Do Wszystkich" w partnerstwie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej przyjęli: Marek Fergiński - Z-ca Burmistrza, Joanna Kaminska - Naczelnik Wydziału  Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Halina Kuzińska - Radna Rady Miejskiej i Prezes Stowarzyszenia "Wókienko" ,Joanna Majewska -dyrektor ŚDS, Ewa Lembke - dyrektor Integracyjnego Żłobka Miejskiego, Monika Radwańska-Komosa - dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddz.Integracyjnymi, Jadwiga Urbaniak - prezes Stowarzyszenia UTW, Maria Sadowska - prezes ZERiI, Elżbieta Połeć - przedstawiciel Caritas Diecezji Łowickiej, przedstawiciele mieszkańców DDPS Młodzieszyn wraz z opiekunem, członkowie organizacji pozarządowych działajcych na rzecz osób starszych, przedstawiciele lokalnych mediów oraz grupa przedszkolna "Pszczółki" wraz z wychowawczyniami: Bożeną Jadczuk vel Bartoszuk, Magdaleną Kawecką i Marzeną Walczak - Rosiak. Gości powitała dyrektor DDPS - Teresa Michałowska po czym głos zabrała prezes Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym  "Z Sercem Do Wszystkich - Agnieszka Parzydeł - dziękując władzom samorządowym za wsparcie udzielane Stowarzyszeniu w organizowaniu działań z okazji obchodów Dni Rodziny. Dyrektor DDPS dziękując za przyjęcie zaproszenia podkreśliła znaczenie rodziny zarówno dla każdego jej członka jak i dla społeczności lokalnej i kraju. Burmistrz Marek Fergiński przypomniał o 25 rocznicy ustanowienia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowego Dnia Rodziny na dzień 15 maja, o funkcjach, znaczeniu rodzin a także o wspieraniu i docenianiu ich roli przez władze samorządowe i rząd. Po oficjalnym otwarciu obchodów Dni Rodziny przez burmistrza i wspólnym odśpiewaniu piosenki "Najważniejsza jest rodzina" rozpoczęłą się część artystyczna w wykonaniu przedszkolaków. Piosenki i wiersze o rodzinie, układy choreograficzne,scenka przedstawiająca rodzinne "gotowanie zupy jarzynowej",  zabawy integracyjne z udziałem widowni rozbawiły wszystkich uczestników "Spotkania Pokoleń".  Imprezy integracyjne związane z obchodami Dni Rodziny w Dziennym Domu od wielu lat mają scenariusz uwzględniający występy przedstawicieli najmłodszego pokolenia dla seniorów a także pensjonariuszy DDPS dla najmłodszych. I tym razem pracownicy DDPS w osobach: Małgorzata Gajewska, Jadwiga Orczyk-Miziolek i Arkadiusz Mamcarz przygotowali wraz z artystyczną rezprezentacją DDPS program dla dzieci. Były żartobliwe piosenki o rodzinie ptasiej, piosenka "Rodzina" z kabaretu "Starszych Panów ", inscenizacja na podstawie fragmentów utworu Jana Brzechwy "Pchła Szachrajka" a także wspólna zabawa przy wyrywaniu rzepki. Były także tańce i poczęstunek przygotowany przez kucharki Domu. Uczestnicy imprezy zgodnie ocenili Spotkanie Pokoleń jako dobrą zabawę pozwalającą zapomnieć o codziennych troskach i wspaniałą okazję do towarzyskiego spotkania, co dla wielu samotnych seniorów ma ogromne znaczenie.

 

 

 

 

 

A A A
15.05.2018
godz.14:13
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość