przejdź do Sochaczew.pl
72880 odwiedzin
Śniadanie Wielkanocne w Dziennym Domu

29 marca w siedzibie Dziennego Domu spotkali się Pensjonariusze i zaproszeni goście na Śniadaniu Wielkanocnym. Zaproszenie Dyrektora przyjęli: Ksiądz Prałat Antoni Jaszczołt, Ksiądz  Kazimierz Wojtczak – proboszcz Parafii pw NNMP w Trojanowie, Pan Maciej Małecki – poseł na Sejm RP, Pan Piotr Osiecki – Burmistrz , Pan Dariusz Dobrowolski – Z-ca Burmistrza, Pan Łukasz Gołębiowski – Dyrektor Biura posła Macieja Małeckiego, Pani Halina Kuzińska – Radna Rady Miejskiej, Pani Jolanta Brzóska – Skarbnik Miasta, Pan Konrad Jakubowski – Dyrektor DPS w Młodzieszynie, Pani Zofia Berent – Dyrektor MOPS, Pani Joanna Majewska – Dyrektor ŚDS, Pan Krzysztof Sieczkowski – Dyrektor ZKM,  Pani Janina Szygalska- kierownik NZOZ Caritas, Pani Maria Sadowska – Prezes ZERiI, Pani Jadwiga Urbaniak – Prezes i Pani Mirosława Czerniachowska z UTW , Pani Agnieszka Parzydeł – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich”, Pan Stępień – Redaktor  Dwutygodnika Ziemia Sochaczewska.                   Na wstępie Dyrektor Domu – Teresa Michałowska powitała zebranych w imieniu Pracowników i Pensjonariuszy . W przedświąteczny nastrój wprowadziła przybyłych grupa Pensjonariuszy prezentując program artystyczny przygotowany przez Panią Małgorzatę Gajewską  i Pana Arkadiusza Mamcarza. Występ słowno-muzyczny wypełniony głęboką treścią męki Pańskiej skłaniał do refleksji nad własnym życiem, wskazując potrzebę wysiłku  w dążeniu do zmiany na lepsze. Wysłuchany w skupieniu program był dalszą częścią rekolekcji przygotowujących do pełnego przeżywania Świat Wielkanocnych. Nastepnie głos zabrał  Pan Maciej Małecki, zaznaczając, jak ważna jest dla niego wizyta w Dziennym Domu i przekazując serdeczne życzenia dla Pensjonariuszy i Pracowników. Burmistrz Piotr Osiecki podziękował za przedstawienie programu, wyraził nadzieję że nikt nie będzie samotny podczas Świąt, złożył wszystkim „domownikom” i pracownikom życzenia radosnych, poruszających serca Świąt . Ksiądz Kazimierz Wojtczak poświęcił przygotowane jajka i zgromadzone na stołach pokarmy, życzył obecnym łask i błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa, po czym Pensjonariusze i zaproszeni Goście spożyli święcone jajko, składali  wzajemnie życzenia i przystąpili  do konsumpcji świątecznych  potraw przygotowanych przez kucharki Dziennego Domu.

 

 

 

A A A
29.03.2018
godz.07:35
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość