przejdź do Sochaczew.pl
72880 odwiedzin
A w sercu ciągle maj – inauguracja projektu dla seniorów

„Majówką Seniora” zorganizowaną 31 maja w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej rozpoczął się projekt „A w sercu ciągle maj” realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” w partnerstwie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej. Projekt jest dotowany przez Burmistrza Miasta w ramach zadań „Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia i poprawa jakości życia osób starszych”

Majówka Seniora jest jednym z komponentów projektu. Impreza o charakterze integracyjnym zgromadziła w siedzibie Domu seniorów zrzeszonych w sochaczewskich organizacjach pozarządowych jak również osoby niezrzeszone .Władze samorządowe reprezentował burmistrz Marek Fergiński i Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia – Pani Joanna Kamińska. Przybyli również dyrektorzy sochaczewskich jednostek pomocy społecznej i przedstawiciele mediów.

Po powitaniu zgromadzonych przez dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej – Teresę Michałowską , głos zabrał burmistrz Marek Fergiński, który mówił m.inn. o aktywności seniorów w życiu społecznym i kulturalnym, podkreślił zaangażowanie osób pracujących społecznie z seniorami i na rzecz seniorów w organizacjach pozarządowych , zachęcał do korzystania z oferty kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej prezentowanej przez różne podmioty, która ma na celu aktywizację, integrację, poprawę jakości życia przedstawicieli starszej generacji Sochaczewian.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Z Sercem Do Wszystkich” zaprezentowała Stowarzyszenie istniejące od 2007r, jego dotychczasowy dorobek projektowy i plany na 2012r. Szerzej omówiła projekt „A w Sercu ciągle maj” który będzie realizowany do października i zakłada : uruchomienie kawiarenki internetowej w okresie od czerwca do końca września, zorganizowanie imprez integracyjnych, edukację prozdrowotną, promowanie twórczości i aktywności osób starszych na otwartej imprezie masowej.

 Następnie zaprezentowali się wokaliści ze Studia Piosenki p. Wojciecha Smyka i pensjonariuszka Domu – Pani Hanna Ukleja. Po czym rozpoczęła się biesiada z piosenką w wykonaniu wszystkich gości , a do tańca przygrywał zespół Senior Band. Seniorzy świetnie bawili się przy akompaniamencie muzyki tanecznej z dawnych lat, a po przerwie na posiłek stanęli do sportowej rywalizacji na terenie zielonym przy siedzibie Dziennego Domu. Był bieg z jajkiem na łyżce, rzuty woreczkiem do celu, przetaczanie piłki nad głowami i powrót na salę taneczną. Seniorzy udowodnili, że taniec jest jedną z ulubionych form aktywności fizycznej i nie brakuje im energii i chęci do wspólnej zabawy.

A A A
31.05.2012
godz.22:58
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość