przejdź do Sochaczew.pl
72879 odwiedzin
Inauguracja Dni Rodziny w Dziennym Domu

25 maja  spotkaniem integracyjnym w Dziennym Domu pod hasłem „Majówka Seniora – Spotkanie Pokoleń”  rozpoczął się cykl imprez organizowanych corocznie w naszym Mieście poświęconych rodzinie. Najmłodsze pokolenie reprezentowały w tym roku dzieci z Niepublicznego Przedszkola Caritas diecezji łowickiej pod wezwaniem Świętych Aniołów Stróżów, które przybyły do DDPS z dyrektorem S.Ewą Ogłaza i wychowawczyniami z przygotowanym dla seniorów programem związanym z objawieniami fatimskimi. Zaproszenia w charakterze gości przyjęli: Marek Fergiński -      Z-ca burmistrza, Joanna Kamińska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Halina Kuzińska – radna Rady Miejskiej, Edward Stasiak – radny Rady Miejskiej, Zofia Berent -dyrektor MOPS-u, Ewa Lembke – dyrektor Żłobka Miejskiego, Joanna Majewska – dyrektor ŚDS, przedstawiciele zarządów i członkowie stowarzyszeń i organizacji seniorskich, przedstawiciele mediów.

Zgromadzonych w świetlicy Domu powitała dyrektor Teresa Michałowska podkreślając znaczenie i rolę  rodziny dla wszystkich jej członków oraz całego społeczeństwa. Burmistrz otwierając oficjalnie obchody Dni Rodziny w Mieście informował o docenianiu rodziny przez samorząd m.in.  poprzez przyznawanie dodatkowych przywilejów dla rodzin finansowanych z miejskiego budżetu.  Tradycyjnie już część artystyczna składa się z trzech części: dzieci –  seniorom, seniorzy -  dzieciom i wspólna zabawa integracyjna. Przedszkolaki zaprezentowały inscenizację związaną z objawieniami fatimskimi. Widzów zachwyciła przepiękna scenografia z dębem na tle którego ukazała się  trojgu dzieciom Matka Boża, ich stroje starannie dobrane do odgrywanych ról a nade wszystko prezentowane profesjonalnie przez dzieci widowisko.  Młodzi aktorzy świetnie przygotowani przez pracujące z nimi wychowawczynie odgrywali role bez cienia tremy, z zaangażowaniem i energią, bez najmniejszych pomyłek prezentując długie dialogi. Przedstawienie zostało nagrodzone rzęsistymi brawami. W następnej kolejności  przedstawiciele pensjonariuszy :  Maria Brzezińska i Grzegorz Ciechaniak wykonali dwa utwory wokalne poświęcone matce . Grupa pensjonariuszy zaprezentowała dla dzieci przedstawienie pt. Stefek Burczymucha z rolą główną Adama Misiaka, które przyjęto z ogromnym zainteresowaniem i długo oklaskiwano. Zainteresowaniem cieszyły się zagadki dla dzieci przygotowane przez seniorów , które mimo dużego stopnia trudności przedszkolaki natychmiast odgadywały udowadniając, że znają treść bardzo wielu bajek. Satyrycznym wierszem o rodzinie w wykonaniu Arkadiusza Mamcarza seniorzy zakończyli część artystyczna i zaproponowali zabawy integracyjne  w których ochoczo brali udział przedstawiciele starszego i młodego pokolenia. Słodki poczęstunek i spożyty obiad wzmocnił nadwątplone w zabawie siły  i pozwolił na taneczne  pląsy . Organizatorzy dziękują za wsparcie finansowe pozyskane w konkursie organizowanym przez burmistrza na realizację zadania publicznego „Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia i poprawy jakości życia osób starszych„  przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” , partnera Dziennego Domu w organizowaniu powyższego spotkania.

 

 

 

A A A
26.05.2017
godz.10:17
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość