przejdź do Sochaczew.pl
56306 odwiedzin
Promocja zdrowego stylu życia

Od 4 maja 2017r do 31 października 2017r w Dziennym Domu Pomocy Społecznej realizowany będzie projekt „Wiem jak lepiej żyć” jako zadanie publiczne wspierane przez Burmistrza Miasta Sochaczew.  Projekt został zgłoszony przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym na ogłoszony przez Burmistrza konkurs dla organizacji pozarządowych w ramach zadania „Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia i poprawy jakości życia osób starszych. Partnerem Stowarzyszenia w realizacji zadania jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Elementami projektu jest edukacja prozdrowotna, poprawa dostępu do nowoczesnych technik komunikacji, tworzenie warunków do integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej, promowanie aktywności fizycznej i umysłowej dla utrzymania niezależności i samodzielności w wieku senioralnym. Najbliższym wydarzeniem organizowanym w ramach projektu będzie spotkanie integracyjne „Majówka Seniora – Spotkanie Pokoleń” w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w dniu 25 maja o godzinie 9.30.

A A A
02.05.2017
godz.10:43
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość