przejdź do Sochaczew.pl
75564 odwiedzin
Święto Flagi i 226 Rocznica Konstytucji 3 Maja – wykład w DDPS .

2 maja pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej  spotkali się w przystrojonej w barwy narodowe świetlicy na wykładzie poświęconym obchodom Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i  226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Kolejne trzy dni maja są okazją do uczczenia narodowych i państwowych świąt. I tak dzień 1 maja od 1890r  obchodzony jest w wielu krajach jako dzień międzynarodowej solidarności robotniczej ustanowiony dla upamiętnienia krwawo stłumionego, zorganizowanego 1 maja 1886r strajku robotników w Chicago.

2 Maja obchodzone jest ustanowione przez Sejm w 2004r święto państwowe – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Flaga – obok godła – jest naszym najważniejszym symbolem narodowym. Polskie barwy narodowe oficjalnie ustalił Sejm Królestwa Polskiego 7 lutego 1831roku. Ustawę o godłach i barwach narodowych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił 1 sierpnia 1919r. „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony w podłużnych pasach, równoległych, z których górny – biały,  dolny zaś - czerwony”. Wiersz Czesława Janczarskiego „Barwy ojczyste” pięknie charakteryzuje naszą flagę:

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.

Czerwień – to miłość,
biel - serce czyste…
Piękne są nasze
barwy ojczyste.

226 rocznica uchwalenia  Konstytucji 3-Maja jest okazją do przypomnienia tła historycznego, okoliczności  i najważniejszych zapisów uchwalonej przez Sejm Wielki 3 maja 1791r ustawy zasadniczej. Konstytucja znosiła liberum veto i wolną elekcję, wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz  szereg reform mających na celu poprawę sytuacji ówczesnej Polski. Niestety, reformy odbierające przywileje magnaterii i drobnej szlachcie skłoniły przedstawicieli tej warstwy do zawiązania konfederacji  i wraz z armią rosyjską zbrojnie wystąpili przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi. Słaba armia nie zdołała obronić kraju , co zmusiło króla do kapitulacji , w wyniku której utraciliśmy niepodległość na 123 lata.

Wykład dot. Majowych świąt prowadziła Pani Jadwiga Orczyk – Miziołek – instruktor kulturalno- oświatowy w DDPS. Po wykładzie odśpiewano hymn ,a następnie  pensjonariusze  śpiewali patriotyczne pieśni .

A A A
02.05.2017
godz.19:33
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość