przejdź do Sochaczew.pl
54385 odwiedzin
„Święcone” w Dziennym Domu

W Wielki Czwartek, w odświętnie udekorowanej przez Pensjonariuszy pod kierunkiem Pani Jadwigi Orczyk- Miziołek świetlicy, Pracownicy Dziennego Domu i Domownicy podejmowali na Śniadaniu Wielkanocnym zaproszonych Gości. Wzruszającym programem artystycznym zatytułowanym „ W krzyżu Zbawienie” rozpoczęło się w Świąteczne Śniadanie, na które zaproszenie dyrektora, pracowników i pensjonariuszy przyjęli: Ks.Kazimierz Wojtczak – Proboszcz Parafii NNMP w Trojanowie, Burmistrz – Piotr Osiecki, Łukasz Gołębiowski - Dyrektor Biura Posła Macieja Małeckiego , Z-cy burmistrza – Marek Fergiński i Dariusz Dobrowolski, V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej: Arkadiusz Karaś i Kamila Gołaszewska – Kotlarz, Radni Miejscy: Edward Stasiak i Halina Kuzińska, Jolanta Brzóska – skarbnik Miasta, Joanna Kamińska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Radosław Jakubowski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, Janina Szygalska – Kierownik NZOZ Caritas, Magdalena Osińska – Kierownik WTZ, Zofia Berent – Dyrektor MOPS, Joanna Majewska – Dyrektor ŚDS, Ewa Lembke – Dyrektor Integracyjnego Żłobka Miejskiego, Krzysztof Sieczkowski – Dyrektor ZKM, przedstawiciele Sochaczewskiego Centrum Kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zgromadzeni Goście i Domownicy wysłuchali przygotowany przez Małgorzatę Gajewską i Arkadiusza Mamcarza a zaprezentowany przez grupę pensjonariuszy okolicznościowy program nawiązujący do opisanych w Ewangelii zdarzeń poprzedzających Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Na nowo odkrywana prawda o wielkiej miłości Boga do każdego z nas, o największej ofierze i poświęceniu prowadzącym do naszego zbawienia, o pokonaniu śmierci , wprowadziła zgromadzonych w atmosferę głębokich, duchowych przeżyć i kolejny raz pomogła uświadomić, że pisanki, zajączki, bazie to niewielka cząstka zewnętrznych przejawów Świąt Wielkanocnych.

Po zakończeniu programu artystycznego głos w imieniu Posła Macieja Małeckiego zabrał Łukasz Gołębiowski dziękując za zaproszenie i życząc zebranym godnego przeżywania Świąt, miłości i pokoju. Następnie życzenia dla zgromadzonych przekazał Burmistrz Piotr Osiecki, a w imieniu Rady Miejskiej z życzeniami pospieszyli Viceprzewodniczący: Kamila Gołaszewska Kotlarz i Arkadiusz Karaś. Dyrektor Domu - Teresa Michałowska życzyła zebranym wielu łask Bożych, pokoju w sercach i spokoju, radości i sił do podnoszenia się z upadków i pokonywania trudności.

Ks.Kazimierz Wojtczak z okazji obchodzonej w Wielki Czwartek w Kościele pamiątki ustanowienia kapłaństwa przyjął od Dyrektora Domu życzenia owocnej posługi kapłańskiej i bukiet kwiatów, po czym pobłogosławił i poświecił pokarmy, przekazał zebranym sława otuchy i życzenia na czas Wielkiej Nocy. Po podzieleniu się święconym jajkiem goście i domownicy zasiedli za stołami aby spożyć przygotowane przez kucharki Dziennego Domu tradycyjne potrawy: faszerowane jajka, wędliny, sałatki, żurek z białą kiełbasą, pieczyste i ciasta.

A A A
13.04.2017
godz.11:40
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość