przejdź do Sochaczew.pl
72880 odwiedzin
Święto Osób Starszych w Dziennym Domu

30 września w przeddzień obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych świętowali Pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Licznie zebranych seniorów i zaproszonych gości powitała dyrektor Domu Teresa Michałowska. Zaznaczyła rolę i znaczenie osób starszych w rodzinach i w społeczeństwie. Podkreśliła konieczność przywracania osobom starszym godnego miejsca i znaczenia w życiu społeczności lokalnej, wykorzystania potencjału intelektualnego, twórczego, doświadczenia życiowego. Przewodniczący Rady Miasta – Sylwester Kaczmarek przypomniał przesłanie Jana Pawła II „Do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku.” mówiące o godności i dojrzałości osób w zaawansowanym wieku oraz należnym im szacunku. Radny Edward Stasiak przypomniał o lokalnych uprawnienia , pomocy instytucjonalnej i inicjatywach władz samorządowych mających na celu poprawę funkcjonowania osób starszych jak choćby Karta Seniora, wspieranie działalności Stowarzyszeń, darmowe szczepienia dla seniorów.

Dla zebranych wystąpił zespół wokalny pensjonariuszy Dziennego Domu z programem przygotowanym przez pracowników Domu - Małgorzatę Gajewską i Arkadiusza Mamcarza. Zaprezentowano piosenki, skecze, wiersze utrzymane w konwencji satyry, dowcipu nt. problemów wieku podeszłego. Kilka piosenek wykonały też emerytki ze Stowarzyszenia „Włókienko”.

Zaprezentowano również efekty warsztatów artystycznych prowadzonych przez Jadwigę Orczyk-Miziołek. Pensjonariusze wykonali kilka poduszek wg indywidualnych projektów wykorzystując technikę malowania na tkaninie. Pokazali także malowane jedwabne szale, które pensjonariusze przygotowują dla grupy wokalnej DDPS. Pensjonariusze zaprezentowali również tańce bałkańskie, których uczą się pod okiem Pani Jadwigi. Zarówno występy artystyczne, jak również materialne dowody twórczości podkreślają fakt, że sochaczewscy seniorzy to ludzie aktywni, z pasja, umiejący żyć pełnią życia także w jesieni życia . Imprezę zakończyła zabawa taneczna z towarzyszeniem zespołu „Old Boys”. 

Impreza została zorganizowana dzieki wsparciu burmistrza Miasta na realizację zadania publicznego "Poprawa jakości życia osób starszych i promocja zdrowego stylu życia" realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Z Sercem Do Wszystkich" w partnerstwie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej.

A A A
02.10.2016
godz.10:42
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość