przejdź do Sochaczew.pl
75564 odwiedzin
Promocja zdrowego stylu życia

Od 5 maja do  31 października 2016r w  Dziennym Domu  realizowany będzie projekt   "Aktywny senior - nowa jakość życia" jako zadanie publiczne wspierane przez Burmistrza Miasta Sochaczew. Projekt został zgłoszony na konkurs dla organizacji pozarządowych przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Z Sercem Do Wszystkich" w ramach zadania "Promocja zdrowego stylu życia i poprawa jakości życia osób starszych" a partnerem Stowarzyszenia w realizacji zadania jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Upowszechnianie idei aktywnego starzenia się z zachowaniem dobrostanu psychicznego i fizycznego, jak i aktywności społecznej oraz niezależności i samodzielnosci realizowane będzie w oparciu o edukację prozdrowotną, poprawy dostępu do informacji i nowoczesnych technik komunikacji, poprzez tworzenie warunków do integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych. Najbliższym wydarzeniem organizowanym w ramach projektu będzie spotkanie integracyjne „Majówka Seniora – Spotkanie Pokoleń” w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w dniu 19 maja 2016r.

 

A A A
02.05.2016
godz.09:47
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość