przejdź do Sochaczew.pl
72881 odwiedzin
Upowszechnianie sportu wśród seniorów.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest partnerem Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebujacym „Z Sercem Do Wszystkich” w realizacji zadania publicznego wspieranego przez Burmistrza „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” .

Tegoroczny projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie na otwarty konkurs ofert dotyczący realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew nosi tytuł „Razem – sprawnie” realizowany będzie przez Stowarzyszenie i Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy udziale młodzieżowego wolontariatu z Gimnazjum nr 2 w terminie od 2 maja do 30 czerwca 2016r.

W ramach projektu planowane są następujące działania: treningi w posługiwaniu się kijkami podczas marszu, korzystanie z infrastruktury sportowej na terenie Miasta ze szczególnym uwzględnieniem siłowni zewnętrznych, zorganizowanie pikniku sportowo – rekreacyjnego dla seniorów i młodzieży gimnazjalnej pod hasłem „Razem – sprawnie” z elementami rywalizacji sportowej w kilku dyscyplinach podsumowanego wspólną biesiadą z tańcami.

Do udziału w przedstawionym przedsięwzięciu zapraszamy wszystkich chętnych seniorów. W latach ubiegłych oprócz pensjonariuszy Domu w treningach i zabawach sportowych poprawiających sprawność fizyczną brali udział członkowie Stowarzyszeń i organizacji skupiających seniorów. Zachęcamy do aktywności także osoby niezrzeszone. Razem łatwiej pokonać niechęć przed wysiłkiem fizycznym , zmoblilizować się do systematycznych spacerów w towarzystwie rówieśników , pokonać apatię i cieszyć się poprawą sprawności psychofizycznej.

Bliższe informacje dot. terminów poszczególnych działań dostępne pod nr tel. 46 863 -50 -48

oraz w siedzibie Dziennego Domu w Sochaczewie przy Al. 600-lecia 90. Zapraszamy

A A A
30.04.2016
godz.07:49
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość