przejdź do Sochaczew.pl
72879 odwiedzin
Śniadanie Wielkanocne w Dziennym Domu

Miłość, Przebaczenie, Zmartwychwstanie – dominowały w programie artystycznym przygotowanym przez pracowników Dziennego Domu : Panią Zofię Bernacką, Panią Małgorzatę Gajewską i Pana Arkadiusza Mamcarza, a zaprezentowanym przez grupę Pensjonariuszy Domu.

Program słowno-muzyczny skupiony na wartości miłości Boga i bliźniego i przebaczaniu jako drodze do Zmartwychwstania i odrodzenia się każdego człowieka głęboko poruszył wszystkich obecnych na Spotkaniu Wielkanocnym.

Na Wielkanocne Spotkanie w dniu 24 marca przybyło do siedziby Dziennego Domu wielu znamienitych Gości, aby wspólnie z Pensjonariuszami i Pracownikami przeżywać tajemnicę Zmartwychwstania. Dyrektor Domu Teresa Michałowska powitała Proboszcza parafii NNMP w Trojanowie – księdza Kazimierza Wojtczaka, Pana Sylwestra Kaczmarka – przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana Piotra Osieckiego – Burmistrza Miasta, Panią Kamilę Gołaszewską-Kotlarz – Z-cę Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana Dariusza Dobrowolskiego – Z-cę Burmistrza, Panią Joannę Kamińską – Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Panią Jolantę Brzóskę – Skarbnika Miasta, Panią Halinę Kuzińską i Pana Edwarda Stasiaka – radnych miejskich,

Pana Konrada Jakubowskiego – Dyrektora DPS w Młodzieszynie, Pania Janinę Szygalską – Kierownika NZOZ Caritas , dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących z Dziennym Domem i przedstawicieli mediów.

Program artystyczny w wykonaniu Pensjonariuszy wprowadził podniosły, świąteczny nastrój a wygłoszone i wyśpiewane treści skłoniły wszystkich zgromadzonych do głębokiej refleksji i rozważań tak ważnego szczególnie w okresie wielkanocnym przesłania prowadzącego przez Miłość, Przebaczenie do Zmartwychwstania. Życzenia przekazywane przez zaproszonych gości koncentrowały się na tym, aby przesłanie miłości, przebaczania i odrodzenia, były zawsze obecne w naszych sercach, by każdy z nas zmiłością , życzliwością odnosił się do bliźnich a ręce, nogi, serca służyły czynieniu dobra.

Po poświęcenie pokarmów , błogosławieństwie Księdza Kazimierza Wojtczaka i dzielenie się święconym jajkiem , przystąpiono do konsumpcji świątecznego śniadania przygotowanego przez kucharki Dziennego Domu.

 

Świąteczne Śniadanie przygotowano również dla osób potrzebujących korzystajacych na co dzień z żywienia w stołówce przy Parafii Św. Wawrzyńca.

A A A
29.03.2016
godz.09:22
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość