przejdź do Sochaczew.pl
72879 odwiedzin
Pensjonariusze Dziennego Domu przy komputerach

Od listopada 2015r Pensjonariusze Dziennego Domu korzystają z komputerów udostępnionych przez Miasto, które zostały zakupione ze środków unijnych w ramach projektu „Sochaczew – Miasto e-innowacji” . Trzy komputery z dostępem do internetu zainstalowane w kawiarence internetowej służą wszystkim zainteresowanym pensjonariuszom. Wsparcia i pomocy w obsłudze i korzystaniu z internetu udzielają seniorom zarówno pracownicy Domu, jak i koledzy i koleżanki dysponujący już potrzebnymi umiejętnościami. Mamy zapewnienie o wsparciu edukacyjnym w okresie ferii ze strony młodzieżowego wolontariatu z ZSCKP w Sochaczewie prowadzonego przez Panią Monikę Wasilewską.

Cieszy fakt, że seniorzy przełamują naturalny opór przed nowym i nieznanym , nie pozostają na marginesie w kręgu analfabetów cyfrowych ale korzystają z nieograniczonych możliwości w zdobywaniu informacji , komunikowaniu się czy też korzystaniu z usług za pośrednictwem internetu.

A A A
04.12.2015
godz.08:14
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość