przejdź do Sochaczew.pl
72880 odwiedzin
Świętowaliśmy Dzień Osób Starszych

Pensjonariusze Dziennego Domu od lat świętują Międzynarodowy Dzień Osób Starszych ustanowiony w 1990r przez Zgromadzenie ONZ a przypadający 1 października.

W bieżącym roku na zaproszenie kadry i pensjonariuszy do siedziby Domu przybyli: Pani Kamila Gołaszewska -Kotlarz - V-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej , Pan Marek Fergiński – Z-ca Burmistrza Miasta, Pani Jolanta Brzóska – Skarbnik Miasta, Pani Halina Kuzińska – Radna Rady Miejskiej i Prezes Stowarzyszenia Włókienko, Pani Małgorzata Rzeźniczak Z-ca dyrektora MOPS w Radomsku , dyrektorzy placówek pomocowych i Żłobka Miejskiego, delegacja mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie i Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku, prezesi i członkowie stowarzyszeń senioralnych, przedstawiciele mediów.

Przybyłych powitała Teresa Michałowska – dyrektor Domu, a następnie głos zabrała Pani Agnieszka Parzydeł - Prezes Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” przedstawiając działania Stowarzyszenia służące poprawie jakości życia osób starszych i promocji zdrowego stylu życia. Poinformowała, że spotkanie zorganizowane jest w ramach realizacji przez Stowarzyszenie i Dzienny Dom zadania publicznego na rzecz seniorów wspieranego przez burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta podkreślał znaczenie integracji i współdziałania wszystkich organizacji senioralnych i Dziennego Domu. Życzył seniorom zdrowia, pogody ducha, aktywności przynoszącej satysfakcję i poprawę sprawności. Z życzeniami i upominkami przybyła także Z-ca dyrektora MOPS w Radomsku – Pani Małgorzata Rzeźniczak. Zdrowia, wielu pięknych dni, wzajemnej życzliwości i wsparcia życzyła także seniorom dyrektor DDPS.

W części artystycznej przygotowanej przez pracowników Domu: Panią Zofię Bernacką, Panią Małgorzatę Gajewską i Pana Arkadiusza Mamcarza ,wystąpili pensjonariusze Domu w programie „Wesołe jest życie staruszka” utrzymanym w satyrycznym, żartobliwym tonie.

Motywem przewodnim była piosenka wykonywana przed laty przez Ludwika Sempolińskiego. Pensjonariusze dawali „ Dobre rady dla seniorów”, śpiewali Hymn Seniora i piosenkę Emerytura. Widownia wtórowała wykonując refreny satyrycznych utworów.

Następnie chór z Włókienka zaprezentował kilka piosenek a po występie w programie „mikrofon dla wszystkich” prezentowali się radomszczańscy seniorzy sławiąc swą „małą ojczyznę” oraz przybyli na spotkanie . Kolejnym punktem programu była zabawa taneczna i posiłek dla wszystkich. Seniorzy chwalili integracyjną formę spotkania dającą możliwość zawarcia nowych znajomości, zaprezentowania się przed szerszą publicznością.

A A A
02.10.2015
godz.14:08
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość