przejdź do Sochaczew.pl
69063 odwiedzin

wiadomości

21 lutego 2019r w Dziennym Domu Pomocy Społecznej zorganizowano bal karnawałowy z wieloma atrakcjami. Wodzirejem i osobą "robiącą muzykę " był Pan Arkadiusz Mamcarz  - instruktor muzykoterapii.  Pensjonariusze przygot...
22.02.2019
godz.14:17

Miłość, zauroczenie , te emocje bliskie są każdemu z nas, nie tylko w młodym wieku, ale także w wieku dojrzałym. Ten stan wpływa na pozytywne postrzeganie otaczającego nas świata, „różowe okulary” pozwalają cieszyć ...
15.02.2019
godz.14:16

22 stycznia Pensjonariusze i Pensjonariuszki DDPS świętowali Dzień Babci i Dzień Dziadka. Z tej okazji zaproszenie do wspólnej zabawy przyjęli: Z-ca Burmistrza – Marek Fergiński, V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej – E...
22.01.2019
godz.08:54

21 grudnia w siedzibie Dziennego Domu Odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe, na które zaproszenie przyjęli: Ksiądz Kazimierz Wojtczak - probosz Parafii NNMP W Trojanowie i wikariusz Cezary Porada, Maciej Małecki - ...
21.12.2018
godz.12:44

W dniach 18 i 19 grudnia w Dziennym Domu zjawiał się Mikołaj z prezentami dla Pensjonariuszy. Z uwagi na obfitość i wagę prezentów wydawano je przez dwa dni aby każdy Pensjonariusz  mógł donieść podarki do własnego do...
19.12.2018
godz.12:43

Już po raz piąty reprezentacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przyjęła zaproszenie  organizatora Olimpiady Seniorów – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - do sportowych zmagań z reprezentantami stowarzyszeń i org...
16.11.2018
godz.18:26

100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości  uczczono w Dziennym Domu Pomocy Społecznej  kilkoma wydarzeniami. Od stycznia 2018 odbywały się wykłady, integracyjne lekcje historii, piknik historyczny połączony ze ...
09.11.2018
godz.12:44

2 października w Dziennym Domu Pomocy Społecznej uroczyście świętowano Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Zaproszenie na spotkanie przyjęli: Burmistrz – Piotr Osiecki, radni miejscy: Halina Kuzińska i Edward Stasiak...
03.10.2018
godz.09:58

25.09.2018r na kolejną lekcję historii z okazji Jublileuszu 100-lecia Niepodległej zgłosili sie uczniowie III klasy Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej Nr 6 z Panią Dyrektor Jadwigą Sikorską  i Panią Joanną Adamiak, która...
25.09.2018
godz.13:01

20 września w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej odbyło się  spotkanie poetycko- muzyczne w ramach obchodów  jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowanie przez Krajowe Stowarzysze...
21.09.2018
godz.12:44

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość