przejdź do Sochaczew.pl
63237 odwiedzin

wiadomości

1 października w Dziennym Domu Pomocy Społecznej odbędzie się spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych . Spotkanie  zorganizowane w ramach realizacji zadania publicznego : Prowadzenie dzia...
28.09.2015
godz.08:52

Pensjonariusze Dziennego Domu uczestniczą w projekcie współfinansowanym ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych realizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych ...
18.09.2015
godz.12:10

Od poniedziałku 21 września wydawane będą bezpłatnie szczepionki p/grypie dla osób powyżej 60 roku życia. Koszty w całości pokrywane są z budżetu Miasta Sochaczew. Seniorzy pragnący skorzystać ze szczepionki muszą od...
17.09.2015
godz.12:58

Na zaproszenie dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w dniu 15 września bawiliśmy się wspólnie z mieszkańcami Domu na imprezie integracyjnej "Święto Pieczonego Ziemniaka". Pogoda i nastroje dopisywały wszys...
16.09.2015
godz.14:09

20 sierpnia Pensjonariusze Dziennego Domu i seniorzy z organizacji pozarządowych skorzystali kolejny raz ze środków burmistrza Miasta przeznaczonych na wspieranie zadania publicznego „Prowadzenie działań na rzecz pro...
21.08.2015
godz.14:09

22 lipca grupa pensjonariuszy odwiedziła kolejny raz Żelazową Wolę – miejsce urodzenia Fryderyka Chopina. Seniorzy wykorzystują możliwość nieodpłatnego zwiedzania dworku w środy i chętnie korzystają z tej okazji. Spok...
23.07.2015
godz.21:13

Tak jak w latach ubiegłych,  w okresie wakacyjnym zapraszamy seniorów do korzystania z komputera i internetu w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej. W ramach realizacji  zadania publicznego wspieranego przez bur...
29.06.2015
godz.11:20

24 czerwca w siedzibie i na terenach zielonych Dziennego Domu odbył się piknik sportowo-rekreacyjny pod hasłem „Razem – zachować sprawność”, który zorganizowano w ramach zadania publicznego wspieranego przez Burmistr...
26.06.2015
godz.21:13

18 czerwca pensjonariusze Dziennego Domu i kilku seniorów ze Stwarzyszenia "Włokienko" udali się autokarem do Płocka. Koszty transportu pokryto z dotacji , gdyż wyjazd zorganizowano w ramach realizacji zadania publ...
19.06.2015
godz.14:54

W ramach realizacji zadania publicznego dotowanego przez burmistrza Miasta "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych" w dniu 24 czerwca 2015r w Dziennym Domu Pomocy Społecznej zorganizowan...
19.06.2015
godz.11:09

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość